Υπηρεσίες

banner imagebanner image
 
Αναστάσιος Νικολός
Ηλεκτρολογικές Εργασίες Ιωάννινα

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνουμε είναι οι εξής:
 
 • Εγκαταστάσεις
 • Αυτοματισμοί
 • Συντήρηση
 • Συστήματα Ασφαλείας
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Οικιακές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις επαγγελματικών χώρων
 • Δομημένες καλωδιώσεις
 • Κατασκευή Πινάκων
 • Επισκευή Πινάκων
 • Αυτονομίες
 • Έξυπνα Σπίτια
 • Βλάβες
 • Αλλαγή πινάκων
 • Επισκευές πινάκων
 • Συντήρηση κτιρίων